Zadanie 3: Jaki jest wynik działania programu x =4/3 ; y=4%3; z=x+y;